POLISA-ŻYCIE – polisy ubezpieczeniowe

Właścicielem Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie” Polisa- Życie” S.A. jest Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. Posiada on 92% akcji. Pozostałe 8% akcji pozostaje w rękach mniejszościowych akcjonariuszy. VIG otrzymała od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodę na przejęcie kontroli nad Polisą-Życie 12 marca 2012 rok. 4 czerwca zgody udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego. Łącznie do VIG należą w Polsce: Polisa- Życie TU na Życie S.A, Compensa TU S.A. i TU na Życie S.A., InteRisk TU S. A. Benefia TU S.A. i TU na Życie S.A.

Oferta ubezpieczeniowa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie” Polisa- Życie” S.A. obejmuje ubezpieczenia indywidualne, ubezpieczenia grupowe oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. W ramach ubezpieczeń indywidualnych klienci mogą liczyć na ochrony życia i zdrowia, zabezpieczenie przyszłości swoich dzieci, zabezpieczenia przyszłości finansowej oraz programy oszczędnościowe oparte na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

Oferta ubezpieczeń grupowych obejmuje następujące rozwiązania: pracownicze ubezpieczenia grupowe, otwarte ubezpieczenia grupowe, bankowe ubezpieczenia grupowe oraz szkolne ubezpieczenia grupowe. Istnieje również możliwość rozszerzenia programów ubezpieczeniowych o rozwiązania inwestycyjne. Na koniec warto wspomnieć o ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Mogą to być fundusze o niskim ryzyku, fundusze o ryzyku zrównoważonym oraz tak zwane fundusze agresywne. Wybór zależy od strategii inwestycyjnej preferowanej przez klienta.

Oficjalna stronawww.polisa-zycie.pl

Dodaj swoją opinię